Πιπεριές κέρατα

Πιπεριές κέρατα
Πιπεριές κέρατα
Τιμή: 2,30€ /KG

Πιπεριές κέρατα από υπαίθριες καλλιέργειες (Μάιο έως Οκτώβριο) ή θερμοκηπίου (Νοέμβριο έως Απρίλιο).

Κατάλληλες για τηγάνι και ψητές.

Ετικέτες: Πιπεριές
Κύλιση στην Αρχή