Σκόρδα

Σκόρδα
Σκόρδα
Τιμή: 0,35€ /ΤΜΧ

Υπαίθρια καλλιέργεια. Κατάλληλα για το μάτι !! αλλά σε κάθε είδους κουζίνα. 

Κύλιση στην Αρχή