Τα πνευματικά δικαιώματα του διαδικτυακού τόπου stokarotsi.gr προστατεύονται από τους Ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας, ανήκουν αποκλειστικά στην εταιρία EXIS I.T. Ltd. και διατίθενται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. H εταιρεία μας καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στο διαδικτυακό τόπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή και δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για την αξιοπιστία, πληρότητα ή επικαιρότητα τους.

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ΄αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της EXIS I.T. Ltd.

Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε επίσκεψής σας στο διαδικτυακό τόπο, οι σελίδες τις οποίες βλέπετε, μαζί με τα cookies που τυχόν περιέχουν «φορτώνονται» στον Υπολογιστή σας. Τα cookies είναι αρχεία μέσω των οποίων ο server του stokarotsi.gr αναγνωρίζει τον υπολογιστή σας. Τα cookies καταγράφουν μόνο τις περιοχές του site που ο εν λόγω υπολογιστής έχει επισκεφθεί και για πόσο χρονικό διάστημα. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να ρυθμίσει τον υπολογιστή του ώστε να αποδέχεται την ύπαρξη των cookies, να ειδοποιείται όταν εκδίδεται ένα cookie, ή να απορρίπτει την εγκατάσταση των cookies. Σε περίπτωση που δεν έχετε ρυθμίσει τον υπολογιστή σας να απορρίπτει τα cookies, μπορείτε να σερφάρετε στο διαδικτυακό τόπο ανώνυμα, μέχρι τη στιγμή που θα εγγραφείτε σε κάποια από τις υπηρεσίες του.

Η EXIS I.T. Ltd. για λογαριασμό του stokarotsi.gr δεσμεύεται ότι θα χρησιμοποιεί τυχόν προσωπικά δεδομένα που οικειοθελώς οι χρήστες θα χορηγούν σε αυτήν κατά τρόπο σύννομο με την Ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει στους χρήστες ή προκειμένου να διαπιστώσει τις ανάγκες, επιθυμίες και προσδοκίες αυτών.

Η EXIS I.T. Ltd. για λογαριασμό του stokarotsi.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Σχετικά με τα διατιθέμενα προϊόντα, οι συνεργαζόμενοι παραγωγοί και επαγγελματίες των λαϊκών αγορών καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να σας προσφέρουν τα πλέον φρέσκα και ποιοτικά προϊόντα. Υπάρχει το ενδεχόμενο οι εικόνες, οι περιγραφές ή/και οι συσκευασίες των προϊόντων να διαφέρουν από το τελικό παραδοτέο στον πελάτη. Από τη στιγμή που ο πελάτης παραλάβει και εξοφλήσει τα προϊόντα που έχει παραγγείλει, τότε ο πελάτης αναλαμβάνει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη διάθεσης, συντήρησης, κατανάλωσης ή οιασδήποτε άλλης ενέργειας σχετικά με τα προϊόντα αυτά.

Το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου είναι απλά προς πληροφόρηση του επισκέπτη και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί ή υποκαθιστά ιατρικές, διατολογικές ή άλλες συμβουλές από ειδικούς του χώρου της υγείας. Σε καμία περίπτωση δεν μπορείτε να αξιοποιήσετε το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου για διάγνωση ή θεραπεία οποιουδήποτε ιατρικού ζητήματος ή ασθένειας. Το stokarotsi.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για διαφορετική χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου από αυτόν για τον οποίο έχει αρχικά υλοποιηθεί, δηλαδή τη διακίνηση προϊόντων λαϊκής αγοράς.

Για οποιαδηποτε άλλη συμπληρωματική πληροφορία για τα προϊόντα που διατίθνεται μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου παρακαλούμε απευθυνθείτε στους εκάστοτε παραγωγούς και επαγγελματίες των λαϊκών αγορών.

Η επίσκεψη στον διαδικτυακό τόπο stokarotsi.gr και η χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών του προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων.

Κύλιση στην Αρχή